ROI Media cung cấp đến các Shop, doanh nghiệp bán hàng dịch vụ Livestream quảng cáo bán hàng chuyên nghiệp tận tâm giá tốt. Với đội ngũ quay dựng, content chuyên nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp, cá nhân gia tăng đơn hàng, đem về doanh số đột phá trong thời gian ngắn.